Xử lý mô hình có biến tiềm ẩn bậc cao

This entry is part 20 of 23 in the series SMART PLS

Cập nhật: 03/07/2022 bởi admin0

Xem lại về biến tiềm ẩn bậc cao tại đây: https://vaxidi.com/bien-tiem-an-bac-cao

Trong bài viết này chúng ta sẽ đề cập đến việc xử lý các biến tiềm ẩn bậc 2.

Không giống như trên AMOS, biến tiềm ẩn chỉ có dạng Reflective nên mô hình biến tiềm ẩn bậc 2 chỉ có 1 dạng duy nhất là Reflective- Reflective ta đã biết cách xử lý như trong link trên. Trên SmartPLS biến tiềm ẩn có thể có dạng Formative nên sẽ phát sinh ra 4 dạng mô hình biến bậc 2 là Reflective- Reflective, Reflective- Formative, Formative – Reflective và Formative- Formative.

Đánh giá mô hình đo lường kết quả (Reflective ) và mô hình đo lường nguyên nhân (Formative)

Xem lại các bài viết

Đánh giá mô hình đo lường kết quả: https://vaxidi.com/danh-gia-mo-hinh-do-luong-ket-qua-tren-smartpls

Đánh giá mô hình đo lường nguyên nhân: https://vaxidi.com/danh-gia-mo-hinh-do-luong-nguyen-nhan

Một số lưu ý quan trọng như sau

+ Nếu mô hình có cả 2 dạng biến tiềm ẩn Formative và Reflective thì biến tiềm ẩn dạng nào sẽ thực hiện đúng các phân tích dành cho nó tương ứng. Xoá các kết quả của các biến không liên quan trong khi báo cáo (vì phần mềm nó vẫn cứ tính cả vào báo cáo ở output)

+ Không cần thực hiện các phân tích trên cho các biến tiềm ẩn bậc cao (chỉ báo cáo cho biến tiềm ẩn bậc 1, các dòng liên quan đến biến bậc cao có thể xoá đi)

Phần tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá mô hình cầu trúc tuyến tính SEM trên Smart PLS có các biến tiềm ẩn thuộc 4 dạng trên. Nếu 1 mô hình có nhiều biến tiềm ẩn có dạng khác nhau thì biến tiềm ẩn dạng nào các bạn sử dụng kỹ thuật phù hợp tương ứng là được. Project và data được đặt link ở cuối bài

Series Navigation<< Đánh giá mô hình đo lường nguyên nhânĐọc thêm: Model Fit trên SmartPLS >>

Trang: 1 2 3 4 5