Xử lý đồ thị trên SPSS và ứng dụng

This entry is part 1 of 7 in the series Đồ thị trên SPSS

Cập nhật: 11/08/2021 bởi admin0

Đồ thị cho ta cái nhìn trực quan về dữ liệu. Đây là ứng dụng quan trọng nhất mà chúng tôi đề cập trong loạt bài viết này. Bằng cách sử dụng đồ thị bạn sẽ dễ dàng nhận định được các giả định như tính phân phối chuẩn của dữ liệu, tính đồng nhất của phương sai, quan hệ tuyến tính của 2 biến,…. từ đó góp phần ra quyết định chính xác. Đồ thị được ứng dụng khá nhiều trong nội dung các bài về sau.

Với các đồ thị trình bày vào bài viết mình khuyên các bạn nên sử dụng words để vẽ khi làm bài.

Đồ thị trên spss theo mình đánh giá là xấu và không linh hoạt. Tuy nhiên đôi khi chúng ta cần những đồ thị này ngay khi xử lý dữ liệu để có những cái nhìn kịp thời và đưa ra quyết định ngay lúc đó. Cũng có những khi bạn được yêu cầu dùng toàn bộ output nguyên bản của spss.

Trong loạt bài viết này mình sẽ có các hướng dẫn 1 số thao tác cơ bản để xử lý đồ thị với SPSS

Series NavigationVẽ đồ thị kèm trong khi thực hiện các phân tích thống kê khác >>