Xử lý biến điều tiết trên SmartPLS

This entry is part 16 of 23 in the series SMART PLS

Cập nhật: 05/11/2021 bởi admin0

Nhìn chung lý thuyết về biến điều tiết không còn xa lạ. Mình cũng đã có 1 bài viết đề cập đến vấn đề này ở đây, các bạn có thể xem lại: https://vaxidi.com/bien-dieu-tiet

Loạt một số bài viết ngay sau bài viết này chỉ là việc mượn những công cụ sẵn có trên SmartPLS để giải quyết những ý tưởng chung đó, như một cách cho các bạn tham khảo. Trước tiên chúng mình sẽ giới thiệu kỹ thuật thực hành, sau này có thời gian thì chúng mình có thể sẽ viết lại và bổ sung lý thuyết sau.

Một số loại biến điều tiết sẽ lần lượt đưỡc nhắc đến đó là

+ Biến phân loại 2 nhóm

+ Biến phân loại nhiều nhóm

+ BIến liên tục

Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài viết về kỹ thuật phân tích đa nhóm- Multigroup Analysis (MGA), ứng dụng trực tiếp cho việc đánh giá quan hệ điều tiết của biến phân loại

Series Navigation<< So sánh trung bình 2 mẫu độc lập trên SmartPLSPhân tích đa nhóm và xử lý biến điều tiết phân loại trên SmartPLS >>