Xử lý biến điều tiết dạng liên tục

This entry is part 16 of 22 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 21/12/2021 bởi admin0

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Mở đầu

Trước hết các bạn xem lại các kỹ thuật xử lý biến điều tiết ở đây: https://vaxidi.com/bien-dieu-tiet

SEM chỉ là 1 trường hợp đặc biệt của hồi quy tuyến tính, do đó các bạn có thể tìm cách áp dụng các kỹ thuật được trình bày ở bài viết trên vào.

Sẽ không dài dòng. Dưới đây mình sẽ giới thiệu vắn tắt kỹ thuật meancenter rồi nhân 2 biến với nhau để tạo ra số hạng tương tác. Cách này tương tự như SmartPLS làm (có điều thuật toán tính biến đại diện sẽ có sự khác biệt)

Xem thêm cách xử lý biến điều tiết liên tuc trên SmartPLS: https://vaxidi.com/phan-tich-bien-dieu-tiet-lien-tuc-tren-smartpls

Series Navigation<< Đọc thêm: So sánh hệ số hồi quy giữa các nhóm khi phân tích đa nhóm trên AMOSBootstrap mô hình SEM trên phần mềm AMOS >>

Trang: 1 2 3