Xem xét vai trò biến trung gian với plug-in Indirect Effect trên Amos

This entry is part 14 of 20 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Cập nhật: 25/09/2021 bởi admin0

Trước tiên các bạn cần cài đặt amos 24 trở lên và plugin của nó sẵn. Xem tại đây: https://vaxidi.com/series/cai-dat-phan-mem

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Bước 1

Vẽ mô hình trên AMOS. Nhớ set file data tương ứng

Bước 2

Tải file sau về: https://drive.google.com/file/d/1tOxw6TzsBv9geOyEhHWsJzaxqO9NwRze/view

Bước 3

Mở mô hình lên.

Nhìn góc dưới bên trái có dòng chữ “Not estimating any user-definded estimand” Click vào đó và trỏ đến file vừa tải về

Nếu không thấy dòng chữ này thử phóng to hết cỡ của sở sẽ thấy

Bước 4

Chạy plugin “indirect effect”

Bước 5

Tìm đến mối quan hệ cần xem xét và đọc kết quả

Giá trị p-value cho biết mức ý nghĩa của tác động. Trong ví dụ trên P-value=0,001 tức là nếu chọn mức ý nghĩa thông thường 5% hay 1% thì mối quan hệ này cũng có ý nghĩa thống kê

Hế số hồi quy dương cho biết X1 thông qua X2 tác động cùng chiều lên X3.

 

Series Navigation<< Phân tích biến trung gian trên SPSS bằng PROCESS macro By Andrew F. HayesCó đưa biến nhân khẩu vào mô hình hồi quy hay không? >>