Viết phương trình hồi quy từ Amos

This entry is part 9 of 10 in the series Sử dụng AMOS

Cập nhật: 09/03/2023 bởi admin0

Thường chúng ta chỉ cần dừng ở bảng kết quả ước lượng các hệ số để phân tích, không cần phải viết ra các hàm hồi quy.

Nếu cần viết ra hàm hồi quy các bạn có thể viết hàm hồi quy với hệ số chuẩn hoá. Mỗi biến phụ thuộc được viết bằng tổng của tất cả hệ số hồi quy của các biến có mũi tên 1 chiều chĩa vào nó nhân với trọng số tương ứng.

Ví dụ: với mô hình như phía dưới, với Y là biến phụ thuộc thì hàm hồi quy của biến phụ thuộc Y được viết như sau Y=b1*A +b2*B +b3*C +ey

 

Series Navigation<< Các chỉ số trên OutputHồi quy cơ bản với Amos >>