Phần 5: Viết phương trình hồi quy

This entry is part 12 of 29 in the series Hồi quy tuyến tính

Cập nhật: 19/10/2022 bởi admin1

Giả sử ta thu được kết quả hồi quy như hình sau

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Dưới đây là đề xuất cho bạn về việc Viết phương trinh hồi quy từ kết quả trên SPSS

+ Chỉ cần dừng ở bảng kết quả ước lượng các hệ số để phân tích, không cần phải viết ra các hàm hồi quy.

+ Nếu cần phải viết thì bạn có thể viết 2 phương trình hồi quy theo hệ số chưa chuẩn hóa và hệ số đã chuẩn hóa

Phương trinh chưa chuẩn hoá: Y=b0 +b1*x1+b2*x2+b3*x3 +e

Phương trinh chuẩn hoá: Y=beta1*x1+beta2*x2+beta3*x3 +e (phương tính này hệ số tự do =0)

Cách viết đúng là khi viết các bạn viết nguyên hệ số hồi quy của các biến, phia dưới viết thêm dòng t-value hoăc p-value (sig) thì người đọc ờ mỗi mức ý nghĩa sẽ tự hiểu xem hệ số đó có ý nghĩa thống kê hay không

Ví dụ

Với 1 mức ý nghĩa chọn trước, người ta thường hay viết tắt phương trình hồi quy bằng cách bỏ luôn các biến không có ý nghĩa thống kê ra khỏi mô hình (rất hay gặp)

Như vậy để có thông tin đầy đủ nhất về hàm hôi quy thì bảng Coefficients đã cho chúng ta rồi, thiết nghĩ cứ để thế mà phân tích, sao phải loay hoay mấy thêm thời gian!

 

Series Navigation<< Phần 4: Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy- Bảng CoefficientsSử dụng hệ số hồi quy chưa chuẩn hoá và chuẩn hoá sao cho hợp lý >>