Viết kết quả phân tích EFA cho bài chạy riêng biến độc lập và phụ thuộc

This entry is part 30 of 35 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Bài viết này cung cấp cho các bạn lời văn để phân tích EFA trong bài, có thể tạm coi là văn mẫu mà Hỗ trợ Nghiên cứu dành cho khách hàng của mình. Lời văn này không phải độc quyền, các bạn có thể bắt gặp ở nhiều bài báo, bài luận nên cũng không quá lo khi viết. Nó gần như mang tính “chuẩn” ở mức nào đó rồi. Các bạn có thể dùng kèm với trích dẫn bảng kết quả được tham khảo tại bài trước hoặc không cần nó, tức là các bạn viết hoàn toàn bằng văn xuôi. Lưu ý khi các bạn trích dẫn kết quả đến bao nhiêu chữ số thập phân thì cũng nên viết trong câu văn đến bằng ấy chữ số thập phân. Ví dụ với chuẩn APA quy định chỉ trích đến 2 chữ số thập phân, là chuẩn được áp dụng rộng nhất trên toàn cầu.

Nhắc lại: Đây chỉ là một tài liệu tham khảo, không mang tính bắt buộc

Tham khảo thêm cách viết các phần khác: https://vaxidi.com/tag/tham-khao-cach-viet-bai

Bài viết này dành cho trường hợp mà các bạn chạy riêng phân tích nhân tố EFA cho các nhóm biến, có thể nhiều hơn 2 lần với phép trích PCA và phép xoay Varimax.

Thường các bạn gặp các trường hợp sau thì dùng mẫu này

+ Chạy phân tích nhân tố cho các biến độc lập trước mô hình hồi quy Logisctic, phân tích biệt số, phân cụm,….

+ Chạy phân tích nhân tố cho các biến độc lập riêng 1 lần và phụ thuộc riêng 1 lần trước mô hình hồi quy tuyến tính (2 lần)

+ Chạy phân tích nhân tố cho các nhóm biến riêng nhau, gồm các biến độc lập, tưng biến phụ thuộc, từng biến điều tiết (không hạn chế số lần)

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?