Ví dụ về một số trường hợp loại biến quan sát khi chạy EFA

This entry is part 19 of 35 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Cập nhật: 03/11/2021 bởi admin0

Lưu ý: Một số quan điểm sau các bạn có thể tham khảo, quyết định áp dụng vẫn là của chính các bạn

+ Lưu ý 1: Khi thực hành, gặp các biến quan sát không thỏa mãn cùng 1 tiêu chuẩn thì nên xem xét loại từng biến một, trừ khi chúng cùng vi phạm quá nặng

Lý do: Khi loại 1 biến có hệ số tải “lớn” trên 1 trục nào đó thì hệ số tải của các biến khác trên trục đó sẽ thay đổi đáng kể, vì trục này sẽ bị “lắc” mạnh.

Như vậy hệ sô tải của các biến còn lại trên các trục khác có thay đổi nhưng không đáng kể.

Ta có hệ quả là lưu ý thứ 2

+ Lưu ý 2: Khi có nhiều, rất nhiều biến vi phạm có thể xem xét việc loại “1 số biến” trong mỗi lần, nếu các biến này đang có hệ số tải lớn trên những trục khác nhau, nhưng không nên loại quá nhiều biến trong cùng một lần

+ Lưu ý 3: Khi trình bày vào bài, tùy quy trình chạy mà đưa vào bài để dung lượng sao cho phù hợp, miễn thể hiện được kết quả cuối cùng của phân tích này

+ Lưu ý 4: Quy trình thực hiện, các bảng biểu trích từ phần mềm có thể đưa hết vào phụ lục, không cần đưa vào bài chính

Ví dụ

Thực hiện phân tích với bộ dữ liệu mẫu thu được kêt quả như sau (bài này chỉ đề cập đến các tiêu chuẩn về hệ số tải)

Ẩn đi các hệ số tải <0,2 để dễ quan sát.

C:\Users\lp\Pictures\0.PNG

Nhận thấy có 2 biến quan sat đang chưa đạt yêu cầu

+ Biến A4 có 2 hệ số tải rất lớn lên 2 trục 1 và 3 (có thể gọi là 2 nhân tố 1 và 3 cũng được). Tuy có 1 hế sô > 0,5 nhưng hệ số còn lại chỉ chênh nhau 0,557-0,448=0,109 <0,3

+ Biến A12 không có hệ số tải nào lớn hơn 0,5, hệ số cao nhất là 0,423 tải cho nhóm 2

Vậy là có 2 biến quan sát đang chưa đạt tiêu chẩn và không ảnh hưởng chung đến nhóm nào, như vậy các bạn có thể loại từng biến hay loại đồng thời đều được (tất nhiên cuối cùng vấn loại hết 2 biến đó)

Bây giờ cùng nhau thử nhé!

Nếu chỉ loại A4, vẫn còn A12 chưa đạt

C:\Users\lp\Pictures\0.PNG

Nếu chỉ loại A12, sẽ vẫn còn A4 chưa đạt

C:\Users\lp\Pictures\0.PNG

Loại đồng thời A4 và A12 ta thu được kêt quả cuối cùng

Trên thực tế khi làm các nghiên cứu cụ thể trên các thang đó có số lượng biến quan sát rất lớn, có thể cần loại nhiều biến sau nhiều lần, các bạn chủ động áp dụng linh hoạt nhé!

Series Navigation<< Ứng dụng phân tích EFA trong luận văn và nghiên cứu khoa họcMột số lỗi hay gặp khi phân tích EFA và cách xử lý >>