Vẽ và chỉnh sửa mô hình trên Amos

This entry is part 5 of 10 in the series Sử dụng AMOS

Cập nhật: 09/03/2023 bởi admin0

Để vẽ được 1 mô hình trên amos không khó. Nhưng muốn vẽ đẹp thì cần thời gian.

Các bạn có thể theo dõi các video trên mạng để học.

Còn nếu không biết bắt đầu từ đâu vì quá ngổn ngang thì 1-2 bài tới mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ được mô hình trên amos. Trước hết ta chưa cần đẹp nhưng cần phải chính xác.

Bài viết này chỉ thích hợp cho các bạn vừa bắt đầu. Còn với các bạn đã biết vẽ thì sẽ là thừa nhé!

Phần 1: Vẽ đúng

Nhắc lại các công cụ đã nêu trong bài trước, các bạn xem lại hình ảnh bên dưới

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Bước 1

Bắt đâu vẽ với các thành phần biến quan sát/ biến tiềm ẩn/ cụm biến tiềm ẩn/ quan sát

Bước 2

Dùng kết hợp các biểu tượng xoá (cái kéo); chọn/ bỏ chọn (bàn tay); chọn cả cụm (chùm bóng) di chuyển (cái ô tô), xoay (mũi tên xoay) để thêm – xoá các thành phần vừa đưa chúng đến các vị trí dễ nhìn

Bước 3

Tiếp tục thêm các thành phần cơ bản sao cho được mô hình đúng

Các thành phần bao gồm: các biến quan sát, tiềm ẩn khác, phần dư , các đường hồi quy, hiệp phương sai

Bước 4

Đặt tên cho các thành phần (các biến trong mô hình, bao gồm: biến quan sát, biến tiềm ẩn, phần dư) bằng cách click thẳng vào thành phần đó và gõ tên

Nối các đường hiệp phương sai (múi tên 2 chiều) giữ các biến độc lập (là các biến không có mũi tên nào hướng vào nó)

Có thể đặt tên tự động bằng Plug-in Name Unobserver Variables

Bước 5

Đặt trọng số cần thiết

Mỗi biến tiềm ẩn (hình elip) phải có 1 trọng số cố định (thường lấy bằng 1) trong số các đường hồi quy xuất phát từ nó

Mỗi phần dư phải có trọng số (thường lấy bằng 1) trên đường dẫn hướng tới biến phụ thuộc của nó

Nếu không thoả mãn khi chạy phan mềm sẽ báo lỗi và bạn cần sửa lại

Chú ý

+ Các bước trên cứ lặp lại xen kẽ nhau

+ Dùng kính lup hoặc cuộn chuột để phóng to, thu nhỏ các khu việc cần làm việc

+ Không cần vẽ hoàn toàn hình trong trang giấy, cứ vẽ tràn ra ngoài. Sau khi vẽ xong dùng biểu tượng để đưa toàn bộ mô hình vào trang giấy sau

Phần 2: Vẽ đẹp

+ Nếu 1 mô hình có các thàng phần / cụm lặp đi lạp lại nhieu lần thì chỉnh sửa thật đẹp 1 cụm rồi dùng máy photo nhân bản chúng ra

+ Với các mô hình CFA với các biến tiềm ẩn bậc 1 có thể dung plug in Pattern matrix model buider. Xem bài viết tại đây:

+ Các bạn tải model mình vẽ sẵn ở đây và sửa đi: thay tên, thêm biến, xoá biến, kéo thả cho phù hợp với data của các bạn. Link:

 

Series Navigation<< Các thành phần trong một mô hình trên AMOSCài đặt Output cơ bản trên Amos >>