Vẽ nhanh mô hình phân tích CFA từ pattern matrix

This entry is part 7 of 22 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 30/10/2021 bởi admin0

Chúng ta sẽ sử dụng plugin partern matrix model builder.

Trước tiên chúng ta phải có sẵn partern matrix thu tực từ phần tích EFA trên SPSS

Thao tác trên phần mềm amos như sau

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Bước 1

Mở một của sổ hoàn toàn mới. Chọn File > New

Bước 2

Trở đến file data tương ứng

Bước 3

Chọn plugin partern matrix model builder từ menu plug-in

Bước 4

Copy ma trận vừa có và dán vào. Sau đó nhấn nút Create Diagram

Bước 5

Thu được kết quả các bạn nhớ lưu lại trước khi thực hiện các sửa đối tiếp theo nhé. Chọn File > Save

Bước 6

Bạn có thể kéo thả, đặt lại tên cho các biến tiềm ẩn (click vào và sửa tên)

Mô hình vẽ ra này có thể khác biết về thứ tự các biến với mô hình vẽ tay, nhưng các kết quả tính toán không bị ảnh hưởng nhé.

Để hiện nhanh các Macro xem bài viết này nhé: https://vaxidi.com/model-fit-va-cach-hien-thi-nhanh-gia-tri-cua-model-fit-o-goc-man-hinh

 

Series Navigation<< Tính hội tụ. Phân tích CFA đơn nhân tốTính phân biệt >>