Ứng dụng tìm vấn đề nghiên cứu thực tế khi làm luận văn

This entry is part 4 of 6 in the series Quy trình thực hiện nghiên cứu

Cập nhật: 26/08/2020 bởi admin0

Tin chắc rằng mấy chia sẻ sau đây có thể giúp ích được cho các bạn

Nếu các bạn đang tìm 1 đề tài nghiên cứu và các bạn đã thấy được 1 cái gì đó “có vấn đề”- và có thể nghiên cứu được nó và dễ dàng thực hiện thì ok, bạn đã có “vấn đề” của mình rồi đó

Nếu có vấn đề X nào đó xảy ra với A thì nó cúng có thể xảy ra với B. Điều này nghĩa là nếu bạn thấy đề tài nghiên cứu về X tại tỉnh A thì bạn có thể nghiên cứu vấn đề X tại tỉnh B. Hay nếu bạn thấy đề tài nghiên cứu về X tại công ty C thì bạn có thể nghiên cứu vấn đề X tại công ty D

Nếu có 1 nhóm yếu tố nào đó đi liên với nhau. Nếu đã có người nghiên cứu vấn đề X bạn hãy thử nghiên cứu các vấn đề Y, Z,… còn lại xem sao. Ví dụ đã có 1 đề tài nghiên cứu vấn đề “tiếp thị sản phẩm” tại công ty….. hay cho sản phẩm …… vậy bạn có thể chọn “vấn đề” của mình là “phân phối”, “khuyên mại”, “chăm sóc khách hàng”,…..

Series Navigation<< Vấn đề nghiên cứuMục tiêu nghiên cứu >>