Phân tích phương sai 2 chiều Two-way-ANOVA

This entry is part 6 of 6 in the series Phân tích phương sai

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Mở đầu

ANOVA hai chiều được sử dụng để xác định liệu có hiệu ứng tương tác giữa hai biến độc lập trên một biến phụ thuộc liên tục hay không (tức là nếu tồn tại hiệu ứng tương tác hai chiều). Theo nhiều cách, ANOVA hai chiều có thể được coi là một phần mở rộng của ANOVA một chiều , chỉ xử lý một biến độc lập chứ không phải các biến độc lập hai chiều của ANOVA hai chiều.

ANOVA hai chiều có thể được mô tả bằng số lượng nhóm trong mỗi biến độc lập. Vì vậy, ví dụ: nếu bạn có ANOVA hai chiều với giới tính (nam / nữ) và loại phương tiện giao thông (xe buýt / tàu hỏa / ô tô) là các biến độc lập, bạn có thể mô tả đây là ANOVA 2 x 3. Đây là một cách khá chung chung để mô tả các ANOVA có hai hoặc nhiều yếu tố giữa các chủ thể (ví dụ: ANOVA ba chiều có thể được viết 2 x 3 x 5 ANOVA nếu có một biến độc lập khác có năm nhóm).

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?

Trang: 1 2 3 4 5 6