Tương quan hạng Kendall

This entry is part 12 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Với 2 biến quan sát X và Y. Mỗi quan sát (Xi, Yi) với i bắt đầu từ 1, xét tất cả các quan sát phía sau (Xj, Yj) với i<j.

  • Nếu (Xj, Yj) cùng lớn hoặc cùng nhỏ hơn (Xi, Yi), nghĩa là ( Xj-Xi)*(Yj-Yi) >0 thì ta gọi (Xj, Yj) là 1 "cặp quan sát thuận"
  • Nếu (Xj, Yj) KHÔNG cùng lớn hoặc KHÔNG cùng nhỏ hơn (Xi, Yi), nghĩa là ( Xj-Xi)*(Yj-Yi) <0 thì ta gọi (Xj, Yj) là 1 "cặp quan sát nghịch"

Hệ số τ, đọc là "tau" được tính theo công thức

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?