Biến điều tiết- Phần 2: Trường hợp biến điều tiết là biến phân loại

This entry is part 4 of 20 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Cập nhật: 08/03/2023 bởi admin0

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Trường hợp biến điều tiết là biến phân loại

Sử dụng bộ dữ liệu bien dieu tiet.sav

Trường hợp này, rất đơn giản

Bước 1: Ta tạo ra các biến giả để làm biến điều tiết. Quy tắc xem tại bài viết về biến giả: https://vaxidi.com/bien-gia

Bước 2: Tạo ra (các) biến tích là các biến được tạo băng cách nhân biến giả vừa tạo với biến độc lập trong môi quan hệ đang xét

Trong trường hợp này đang muốn kiểm tra xem gioitinh có điều tiết quan hệ x2 y hay không, ta sẽ tạo ra biến tích x2_gioitinh=x2*giotinh. Việc tạo biến này các bạn có thể copy ra excel, tính toán roi copy- paste lại hoặc dùng lệnh transform trên SPSS

Bước 3: Đưa thêm biến tích chéo này vào hồi quy thông thường. Trong trường hợp này ta thu được kết quả như sau

Rõ ràng ta được 1 hàm hồi quy tốt hơn hàm hồi quy gốc. Như vậy ta sẽ tập trung phân tích hàm hồi quy thứ 2 (chú ý biến giới tính quy ước ở đây nam=1, nữ=0)

Đối với nữ, hệ số góc của biến X2 là β2 nữ= 0.222, tức là giả định các điều kiện khác không đổi, khi tăng x2 thêm 1 đơn vị thì trung bình y tăng thêm 0.222 đơn vị. (Do gioitinh=0 nên x2*gioitinh=0, do đó hệ số β4 không còn ý nghĩa)

Với nhóm nam lúc này hệ số của biến x2 sẽ là β2+β4*gioitinh= β2+β4 =0.222+0.225=0.447. Điều này nghĩa là nếu x2 tăng 1 đơn vị thì y tăng trung bình 0.447 đơn vị.

Vậy ta đi đến kết luận là với nhóm nam thì X2 gây ra 1 tác động mạnh hơn lên Y so với nữ.

Phần tiếp theo với biến điều tiết liên tục: https://vaxidi.com/bien-dieu-tiet-lien-tuc-1

 

Series Navigation<< Biến điều tiết và xử lý biến điều tiết trong mô hình hồi quy tuyến tínhBiến điều tiết- Phần 3: Trường hợp biến điều tiết là biến liên tục-kỹ thuật 1+2 >>