Trình bày kết quả phân tích tương quan

This entry is part 17 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Giả sử muốn xét tương quan giữ các biến A, B, C, D, X với nhau, ta thu được output sau

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?