Tổng kết về phân tích EFA

This entry is part 26 of 35 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Cập nhật: 21/12/2020 bởi admin0

Hi vọng qua loạt bài viết vừa qua các bạn có thể nắm vững và chủ động thực hiện phân tích EFA.

Dù có thể trình bày khác nhau nhưng với 1 bài chạy EFA các bạn cố gắng thể hiện được các tiêu chí sau (có thể không đúng  thứ tự kết quả trên phần mềm nhưng cần đảm bảo tính logic.

Ưu tiên số 1: Thể hiện các chỉ số sau cho lần chạy cuối cùng

  • Hệ số KMO
  • Kiểm định Barlett
  • Số lượng factor thu được (số nhóm)
  • Tổng phương sai trích
  • Các biến quan sát còn lại trong mỗi factor

Ưu tiên số 2: Thể hiện các chỉ số sau cho lần chạy cuối cùng

  • Eigenvalues cho các Factor thỏa mãn
  • Ma trận hệ số tải

Ưu tiên số 3:

  • Quá trình chạy
  • Quá trình loại biến

 

Series Navigation<< Có thể bạn ngộ nhận?Một số bài toán ví dụ sử dụng phân tích EFA >>