Thực hành tương quan hạng Spearman và tương quan hạng Kendall trên SPSS

This entry is part 13 of 18 in the series Tương quan giữa hai biến định lượng

Cập nhật: 03/11/2021 bởi admin0

Bước 1: Analyze-> Correlate -> Bivariate

E:\a\1.PNG

Bước 2: Đưa các biến cần tính hệ số tương quan vào

Bước 3: Thay vì để mặc định kiểm tra tương quan Pearson ta chọn thêm kiểm định Kendall tau-b / Spearman nếu muốn.

Cần tính kiểm định nào thì tích nó vào và bỏ những cái không cần thiết đi.

E:\a\4.PNG

Bước 4: Nhấn OK và thu được kết quả

 

Series Navigation<< Tương quan hạng KendallHệ số tương quan riêng >>