Thủ tục phân tích biệt số trên SPSS

This entry is part 3 of 7 in the series Phân tích biệt số- Discriminant

Trong phần này mình sẽ đề cập đến các thao tác cài đặt và thiết lập các lựa chọn trong phân tích biệt số.

Sau này khi thay đổi biến phụ thuộc và biến độc lập các bạn cũng sẽ làm tương tự. Mình tách riêng phần này vì muốn bình luận riêng phần kết quả trong trường hợp biến phụ thuộc có 2 danh mục và nhiều hơn 2 danh mục.

Các bạn theo dõi các hình minh hoạ. Vi dụ này sử dụng bộ dữ liệu happy 2019 biet so.sav, phần mềm SPSS 26

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?