Điều khoản Dịch vụ

Điều Khoản Dịch Vụ

1. Chấp Nhận Các Điều Khoản

Chào mừng bạn đến với chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các Điều Khoản Dịch Vụ này. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Sử Dụng Nội Dung

Tất cả nội dung được cung cấp trên website chỉ mang tính chất thông tin. Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, và chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc tính đúng giờ của thông tin được cung cấp. Việc sử dụng bất kỳ thông tin nào trên trang web này là tại rủi ro của bạn, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin sai lệch nào.

3. Hành Vi Của Người Dùng

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý không:

  • Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào có hiệu lực.
  • Xâm phạm vào quyền của người khác, bao gồm quyền tác giả, thương hiệu, quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác.
  • Đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ nội dung gây xúc phạm, kỳ thị, khiếm nhã hoặc bất kỳ nội dung nào khác gây phản cảm.
  • Cố gắng truy cập trái phép vào hệ thống, tài khoản hoặc dữ liệu của chúng tôi.
  • Thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể làm gián đoạn hoặc can thiệp vào chức năng của trang web hoặc trải nghiệm của người dùng khác.

4. Liên Kết Đến Các Trang Web Thứ Ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web thứ ba nào. Các tương tác của bạn với những trang web này là hoàn toàn giữa bạn và bên thứ ba, và chúng tôi khuyến nghị xem xét lại các điều khoản và chính sách bảo mật của họ.

5. Khuyến Nghị

Tất cả nội dung trên website được cung cấp “nguyên vẹn” mà không có bất kỳ bảo đảm nào, cho dù là rõ ràng hay ngụ ý. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ biểu đạt hoặc bảo đảm nào liên quan đến tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính thích hợp của nội dung cho bất kỳ mục đích nào.

6. Giới Hạn Trách Nhiệm

Chúng tôi và các đối tác, cộng tác viên của nó không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, kết quả hoặc trừng phạt nào phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào chứa trong đó.

7. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi giữ quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất kỳ thời điểm nào. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau mọi thay đổi, bạn đồng ý tuân theo những điều khoản đã sửa đổi.

8. Luật Quản Lý

Các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ tuân thủ và được hiểu theo các luật của phạm vi mà trang web hoạt động.

9. Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về Điều Khoản Dịch Vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua contact@vaxidi.com

Bằng cách truy cập website này, bạn đồng ý với các Điều Khoản Dịch Vụ này.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi.