Tại sao hệ số Cronbach Alpha thấp

Cập nhật: 06/12/2021 bởi admin0

Bạn đang tìm kiếm vấn đề liên quan đề

Tăng hệ số Cronbach Alpha, hệ số  Cronbach Alpha thấp, sửa dữ liệu Cronbach Alpha

Có 3 ngưỡng chúng ta hay dùng đó là

+ Nhỏ hơn 0.6: Không chấp nhận được

+ 0.6: Chấp nhận được với các khái niệm mới

+ 0.7: Chấp nhận được

+ 0.8: Tốt

+ 0.95: Quá cao

Trong quá trình xử lý nhiều bộ dữ liệu chúng tôi nhận thấy khoảng 17% các bộ dữ liệu sẽ tồn tại ít nhất 1 thang đo có alpha <0.6

Lý do 1: Thang đo đang kiểm tra không có tính đơn hướng. Xem chi tiết lý do và cách khắc phục ở đây:https://vaxidi.com/hieu-chinh-thang-do-tong-quat#So_luoc_ve_tinh_don_huong_va_da_huong_cua_thang_do

Lý do 2: Đây là một phân tích không hợp lý. Xem bài viết trên các bạn cũng sẽ thấy. Hướng xử lý là không chạy kiểm định độ tin cậy nữa

Lý do 3: Thang đo được thiết kế không có sự cân bằng và dàn trải. Khi có thời gian chúng tôi sẽ viết 1 bài về vấn đề này. Tuy nhiên nếu bạn thấy các biến quan sát cung xu hướng (ví dụ thang likert 5 cấp, đáp viên trả lời toàn 4-5 mà alpha vẫn thấp). Cách khắc phục đó là sửa thang đo lên 7 cấp hoặc cao hơn (9-10 cấp) để có sự dàn trải rộng

***

Có thể bạn quan tâm

+ Tất tần tật về phân tích cronbach alpha trên SPSS: https://vaxidi.com/series/do-tin-cay-cua-thang-do-cronbachs-alpha

+ Điều chỉnh Cronbach’s Alpha: https://www.hotronghiencuu.com/2018/07/dieu-chinh-he-so-cronbachs-alpha.html

+ Các bài viết về chủ đề: Phân tích nhân tố trên SPSS

+ Dịch vụ phân tích dữ liệu SPSS: https://vaxidi.com/dich-vu-du-lieu

Xem full loạt bài về Cronbach’s Alpha trên SPSS