Sử dụng process macro

Cập nhật: 19/10/2022 bởi admin1

Hướng dẫn sử dụng PROCESS macro cơ bản

Bước 1: Sau khi cài đặt bạn có thể gọi chương trình ra từ menu Analyze

Bước 2: Chọn đúng dạng mô hình cần test ở mục Model Number

Làm sao để biết mô hình của mình thuộc dạng nào vui lòng xem bài viết sau: https://vaxidi.com/cac-dang-mo-hinh-duoc-ho-tro-trong-process-macro-by-andrew-f-hayes

Bước 3: Đưa đúng các biến trong mô hình vào vị trí cần thiết

Bước 4: Cài đặt thêm 1 số thống kê nâng cao (không bắt buộc)

Cuối cùng là nhấn Ok để tính toán.

Phân tích mô hình có biến điều tiết cơ bản nhất

Đây chính là mô hình 1. Chúng tôi đã có 1 bài viết hướng dẫn thao táccơ bản để chạy mô hình này, các bạn có thể xem tại đây: https://vaxidi.com/phan-tich-bien-dieu-tiet-tren-spss-bang-process-macro-by-andrew-f-hayes/3

Phân tích mô hình có biến trung gian cở bản nhất

Đây chính là mô hình 4. Chúng tôi đã có 1 bài hướng dẫn cơ bản riêng ở đây: https://vaxidi.com/phan-tich-bien-trung-gian-tren-spss-bang-process-macro-by-andrew-f-hayes

Không cài PROCESS macro thì xử lý thế nào?

Đương nhiên bạn có thể làm bằng tay, tất nhiên là lâu hơn máy làm tự động rồi.

Phương pháp chính là tạo thêm các số hạng tương tác rồi thực hiện các hàm hồi quy phụ bằng công cụ hồi quy tuyến tính trên SPSS. Cách thức tiếp cận và tạo số hạng tương tác như thế nào cho đúng các bạn xem bài viết sau: https://vaxidi.com/cac-dang-mo-hinh-duoc-ho-tro-trong-process-macro-by-andrew-f-hayes