Sử dụng hệ số hồi quy chưa chuẩn hoá và chuẩn hoá sao cho hợp lý

This entry is part 13 of 29 in the series Hồi quy tuyến tính

Như đã đề cập sơ qua trong bài viết trước về hệ só chưa chuẩn hoá và đã chuẩn hoá. Xem lại: https://vaxidi.com/he-so-hoi-quy-va-kiem-dinh-y-nghia-cua-he-so-hoi-quy-bang-coefficients#Unstandardized_Coefficients_la_cac_he_so_chua_duoc_chuan_hoa

Không có chuyện bạn luôn luôn dùng hệ số này mà không dùng hệ số kia. Nó sẽ phụ thuộc và đặt điểm của dữ liệu và vấn đề bạn đang quan tâm. Bài viết này sẽ gợi ý các bạn 3 hướng dẫn (tất nhiên theo quan điểm cá nhân) về các trường hợp sử dụng 2 hệ số này sao cho hợp lý

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Hướng dẫn 1: Điểm chung

Đây là điểm dễ dàng nhận ra nhất

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?

Trang: 1 2 3