So sánh trung bình của một mẫu trùng nhau trong nhiều thời điểm

Cập nhật: 07/09/2021 bởi admin0

Bây giờ không phải so sánh điểm đầu và cuối kỳ nữa mà là điểm của 3 mốc thời gian đầu- giữa- cuối kỳ (thậm chí nhiều mốc hơn) thì có thể các bạn sẽ nghĩ đến viếc là bài Paired test nhiều lần? Việc làm như vậy là không cần thiết vì thực ra bài Paired test  chỉ là 1 trường hợp đặ biệt của bài kiểm tra tổng quát được để cập ở link sau: https://vaxidi.com/phan-tich-phuong-sai-mot-chieu-lap-lai

Vì nó thuộc một chủ đề khác nền mình xin phép không viết trong loạt bài này. các bạn click vào link để theo dõi nhé

Series Navigation<< So sánh trung bình cặp biến quan sát của cùng 1 mẫu- Paired sample t testSo sánh trung bình 2 mẫu độc lập: Independent sample t test >>