So sánh hồi quy và 1 số phân tích trên SPSS- AMOS- Smart PLS

This entry is part 20 of 20 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Cập nhật: 27/05/2022 bởi admin0

Bài viết này xoay quanh 3 phần mềm mà bên mình hỗ trợ là SPSS- AMOS và SmartPLS

Gần đây mình bắt gặp rất nhiều trường hợp như sau

  • Giáo viên bắt chạy phàn mềm này, không được dùng phần mềm kia
  • Giáo viên bảo phần mềm này mới làm được, phần mềm kia không làm được
  • Có người bảo phân tích SEM không phải là phân tích hồi quy
  • Có bạn bài đã chạy mô hình SEM nhưng cứ hỏi phần phân tích hồi quy đâu để đưa vào bài
  • ……

Vì vậy chúng mình cảm thấy cần viết ra 1 bài viết để giải đáp các khúc mắc bên trên, giúp các bạn tự tin, thoải mái khi làm và bảo vệ bài

Trước tiên mình cần phải nó là 1 bài toán có nhiều cách làm. Kết quả có thể khác nhau. Làm cách nào thì trình bày cách làm và kết quả tương ứng. Đây là điều luôn nhấn mạnh với các bạn

Xét mô hình sau

Giả sử X có quan hệ tuyến tính với A,B,C và Y có quan hệ tuyến tính với C và X. Để ước lượng mô hình trên thực chất là ta đi ước lượng 2 hàm hồi quy sau

Hàm 1: X là biến phụ thuộc, A B C là biến độc lập

Hàm 2: Y là biến phụ thuộc, C X là biến độc lập

Thông qua ví dụ minh hoạ về 1 mô hình giả định phía dưới, mình sẽ đề cập 5 vấn đề lớn.

So sánh kết quả hồi quy trên các phần mềm

So sánh kết quả phân tích CFA

So sánh hồi quy trong mô hình có biến tiềm ẩn (SEM)

Đánh giá tính đúng sai

Nên lựa chọn phân mềm nào

Nếu các biến trong mô hình là biến quan sát thì dùng phần mềm nào ước lượng cũng cho kết quả như nhau

Giả sử các biến trong mô hình được quan sát bởi các biến A0, B0, C0, X0, Y0 ta thực hiện phân tích mô hình này trên 3 phần mềm thu được kết quả như sau

SPSS

AMOS

Ta sử dụng mô hình sau

Kết quả như sau

SmartPLS.

*** Chú ý rằng SmartPLS chỉ báo cáo các hệ số chuẩn hoá

Hệ số hồi quy

Đa cộng tuyến

R bình phương

Như vậy ta có thể thấy các tham số như hệ số hồi quy, R bình phương, VIF giống hệt nhau. 1 số giá trị t value hay p-value có khác biệt do sai số chỉ vài phần ngàn.

Hệ số tương quan

Mở rộng thêm 1 chút về ma trận hệ số tương quan trên 3 phần mềm của 5 biến này (cúng như nhau luôn nhé)

SPSS

AMOS

SmartPLS

Series Navigation<< Các dạng mô hình được hỗ trợ trong PROCESS macro By Andrew F. Hayes

Trang: 1 2 3 4 5