Đọc thêm: So sánh hệ số hồi quy giữa các nhóm khi phân tích đa nhóm trên AMOS

This entry is part 15 of 22 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 13/03/2023 bởi admin0

Với phần mềm Smart PLS ta dễ dàng có được sự so sánh hệ số hồi quy giữa các nhóm (đôi một với nhau) khi phân tích đa nhóm. Xem thêm: https://vaxidi.com/phan-tich-da-nhom-va-xu-ly-bien-dieu-tiet-phan-loai-tren-smartpls

Trên amos không hỗ trợ tính toán này, do đó ta cần 1 thống kê thủ công cho phần này. Tương tự trên SPSS, các bạn chuyển qua bài viết sau để xem cách thức tiến hành: https://vaxidi.com/phan-tich-da-nhom-voi-mo-hinh-hoi-quy-tuyen-tinh-tren-spss/2

Series Navigation<< Phân tích đa nhóm, ứng dụng đánh giá tác động của biến điều tiết (Phần mềm AMOS)Xử lý biến điều tiết dạng liên tục >>