Relative Content

Blog Archives

Dữ liệu mẫu Probit

This entry is part 1 of 5 in the series Probit Analysis

Dưới đây là link tải về dữ  liệu minh hoạ cho các bài viết trong loạt bài dưới đây. Quyền xem chỉ dành cho người có tài khoản   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. […]

Phân tích Probit (Probit Analysis)

This entry is part 2 of 5 in the series Probit Analysis

Phân tích probit (Probit Analysis) là thích hợp nhất khi bạn muốn ước tính tác động của một hoặc nhiều biến độc lập lên biến phụ thuộc nhị thức, đặc biệt là trong việc thiết lập thử nghiệm phản ứng theo liều lượng. Các bạn có thể coi đây là một phân tích mở rộng […]

Minh hoạ bài toán phân tích Probit trên SPSS

This entry is part 3 of 5 in the series Probit Analysis

Bài toán Một công ty bán lẻ tiến hành một thử nghiệm để kiểm tra tác động của các chương trình khuyến mại khác nhau (trong đó khuyến mại là chương trình giảm giá bán lẻ) qua 3 kênh trực tuyến, catalogue và tại cửa hàng. Dữ liệu được tổng hợp lại trong bộ data […]

Đọc thêm: Chuyển đổi bộ dữ liệu để phân tích Probit

This entry is part 5 of 5 in the series Probit Analysis

  còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản. Username or Email Address Mật khẩu Remember Me Đăng ký […]