Relative Content

Blog Archives

Dữ liệu mẫu

This entry is part 1 of 7 in the series Phân tích biệt số- Discriminant

Các ví dụ trong phần này dùng file data ở link sau   còn nữa … Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng. Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có […]

Mở đầu về phân tích biệt số

This entry is part 2 of 7 in the series Phân tích biệt số- Discriminant

Cập nhật: 10/09/2021 bởi admin0 Mở đầu Phân tích biệt số- Discriminant hay còn được gọi là phân tích phân biệt được sử dụng trong trường hợp chúng ta có 1 (hay nhiều) biến độc lập là biến liên tục và 1 biến phụ thuộc là biến phân loại (chia thành 2 hoặc nhiều danh […]

Thủ tục phân tích biệt số trên SPSS

This entry is part 3 of 7 in the series Phân tích biệt số- Discriminant

Trong phần này mình sẽ đề cập đến các thao tác cài đặt và thiết lập các lựa chọn trong phân tích biệt số. Sau này khi thay đổi biến phụ thuộc và biến độc lập các bạn cũng sẽ làm tương tự. Mình tách riêng phần này vì muốn bình luận riêng phần kết […]

Phân tích biệt số: Trường hợp biến phụ thuộc có nhiều (hơn 2) danh mục

This entry is part 5 of 7 in the series Phân tích biệt số- Discriminant

Các thao tác đã đươc đề cập trong bài viết Thủ tục phân tích biệt số trên SPSS sẽ không nhắc lại tại đây, các bạn có thể xem lại. Bài viết này tập trung hướng dẫn các bạn đọc kết quả từ phần mềm Bài viết tiếp tục sử dụng bộ data happy2019 biet […]