Relative Content

Blog Archives

Giới thiệu nội dung loạt bài viết về Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

This entry is part 1 of 22 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 15/10/2021 bởi admin0 Tiếp theo loạt bài viết về phần mềm AMOS, Trong loạt bài viết này chúng tôi sẽ đê cập đến các nội dung sau để thực hành và trình bày vào bài viết (Nội dung vẫn được liên tục cập nhật) Loạt bài viết này viết về mô hình CB-SEM […]

Model fit và cách hiển thị nhanh giá trị của model fit ở góc màn hình

This entry is part 2 of 22 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 30/10/2021 bởi admin0 Để đánh giá độ tương thích của mô hình và dữ liệu ta dùng các chỉ số trong mục model fit. Các chỉ số này có thể được xem đầy đủ ở output. Nội dung thuôc về hotronghiencuu.com © 2021All Rights ReservedOriginal content here is published under these license terms: X License Type:Read OnlyLicense Abstract:You may read the […]

Khái niệm biến tiềm ẩn

This entry is part 3 of 22 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 02/07/2022 bởi admin0 Biến tiềm ẩn là các biến đại diện cho 1 khái niệm nào đó nhưng không được đo lường trực tiếp (các biến được đo lường trực tiếp gọi là biến quan sat được kỹ hiệu là hình chữ nhật và có cột dữ liệu tương ứng trong file data) […]

Phân tích nhân tố khẳng định CFA

This entry is part 4 of 22 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 08/04/2022 bởi admin0 Phân tích nhân tố khẳng định CFA- Confirmatory Factor Analysis là một kỹ thuật trong họ phân tích nhân tố (Factor Analysis). Như cái tên của nó. Phân tích nhân tố khẳng định tức là khẳng định lại (Confirmatory= xác nhận) xem 1 thang đo (đơn hướng/ đa hướng) như […]

Độ tin cậy của thang đo

This entry is part 5 of 22 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Độ tin cậy thang đo được đánh giá thông qua 3 chỉ số: + Hệ số Cronbach’s Alpha. Đã có riếng 1 seri nói về cái này rồi, các bạn đọc lại phần trước, link: https://vaxidi.com/he-so-cronbachs-alpha-cach-tinh-va-mot-so-tieu-chuan + Độ tin cậy tổng hợp (CR), phương sai rút trích trung bình (AVE) Thang đo được đánh giá […]