Relative Content

Blog Archives

Các kết quả vô lý trong nghiên cứu

This entry is part 1 of 6 in the series Kết quả vô lý

Cập nhật: 07/07/2022 bởi admin0 Có khá nhiều bạn kết quả xấu cũng lo, kết quả đẹp cũng lo. Tệ hại hơn là nhiều khi các bạn yêu cầu chỉ sửa để cho ra các kết quả mà các bạn cho rằng hợp lý hơn nhưng các bạn không biết rằng các yêu cầu đó […]

Kết quả đẹp quá cũng sợ, xấu quá cũng sợ

This entry is part 2 of 6 in the series Kết quả vô lý

Cập nhật: 07/07/2022 bởi admin0 Câu chuyện này khá buồn cười, nhưng cũng rất phổ biến. Ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn các  nguyên nhân, để nếu các bạn không thấy điều đó trong bài của mình thì hãy cứ thoải mái đi. Hãy ghi nhớ dòng chữ màu đỏ to đùng bên […]

Cronbach’s Alpha cao quá

This entry is part 3 of 6 in the series Kết quả vô lý

Cập nhật: 07/07/2022 bởi admin0 Các bạn đọc ở đâu đó rằng alpha ở mức 0.6 trở lên là chấp nhận được và alpha >0.95 thể hiện sự trùng lặp về thang đo/ biến quan sát (đại loại là thế), là một kết quả không tốt. Đọc ở đâu hay do ai thì mình không […]

Hiện tượng sig=0.000

This entry is part 5 of 6 in the series Kết quả vô lý

Cập nhật: 07/07/2022 bởi admin0 Nhiều người thấy sig toàn bằng 0.000 và bảo rằng sợ thầy cô nghi ngờ về kết quả ảo, sao sig lại bằng nhau thế Câu trả lời như sau Bạn nhìn chũng bằng nau là vì phần mềm làm tròn đến 3 chữ số thập phân Muốn xem chính […]