Relative Content

Blog Archives

Mở đầu về hồi quy nhị phân- Binary Logistic

This entry is part 1 of 11 in the series Hồi quy nhị phân- Binary Logistic

Cập nhật: 16/09/2022 bởi admin0 Loạt bài viết về hồi quy nhị phân trên SPSS Hồi quy nhị phân hay còn gọi là Binary Logistic là mô hình được dùng trong nghiên cứu dùng để ước lượng xác suất một sự kiện sẽ xảy ra.Trong mô hình này biến độc lập chỉ có 2 giá […]

Chạy mô hình Logit trên SPSS: Trường hợp biến độc lập là biến liên tục

This entry is part 3 of 11 in the series Hồi quy nhị phân- Binary Logistic

Bài viết mình hoạ các thao tác và phân tích cơ bản mô hình hồi quy nhị phân trên SPSS Sử dụng bộ dữ liệu về chỉ số hạnh phúc năm 2019, tên là happy 2019-ex1.sav, đường dẫn tải về các bạn xem ở đây: https://vaxidi.com/bo-du-lieu-ve-chi-so-hanh-phuc-nam-2019 Một số biến số trong tệp data Xep_hang: Xếp […]