Relative Content

Blog Archives

Giải đáp các câu hỏi trong quá trình thực hành SPSS

This entry is part 1 of 4 in the series Giải đáp thực hành SPSS 2

Cập nhật: 28/08/2022 bởi admin0 Loạt bài viết này được bắt đầu vào cuối tháng 8-2022,  tiếp tục seri số 1 tại đây: https://vaxidi.com/giai-dap-cac-cau-hoi-trong-qua-trinh-thuc-hanh-spss Trước hết để tìm kiếm các vấn đề bạn gặp phải bạn có thể lướt qua danh sách các câu hỏi đã được trả lời >>> tại đây hoặc gõ ngắn […]

Xử lý mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến

This entry is part 3 of 4 in the series Giải đáp thực hành SPSS 2

Cập nhật: 28/08/2022 bởi admin0 Dưới đây là 1 số giải pháp khi mô hình của bạn gặp hiện tượng đa cộng tuyến 1- Nếu mục tiêu là dự báo biến phụ thuôc thì ta có thể cứ chấp nhận sống chung với lũ cũng được Nội dung thuôc về hotronghiencuu.com © 2022All Rights ReservedOriginal content here is published under these […]