Plug in Validity and Reliability Test (bản amos 24 trở lên)

This entry is part 20 of 22 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 30/10/2021 bởi admin0

Đây là một plug-in rất hay dùng, giúp chúng ta tính toán nhanh 1 số giá trị như CR, AVE và kiểm tranh nhanh tính phân biệt, hội tụ trong mô hình CFA

Với gói plug-in của amos 24 đã có sẵn plug-in này rồi, các bạn nếu chưa cài hay chưa có xem lại link này: https://vaxidi.com/series/cai-dat-phan-mem

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Thao tác thực hiện

Từ menu Plug-in của phần mềm đang hiển thị mô hinh CFA ta chọn plug-in này

Phần mềm sẽ tính toán và trả về kết quả là 1 file định dạng html ngày cùng thư mục với model. Kết quả thu được như sau

CR là độ tin cậy tổng hợp

AVE là phương sai trích

MSV là bình phương hệ số tương quan lớn nhất của biến đó với tất cả các biến khác

Trong tam giác (ma trận chéo bên tay trái) thì các số nhỏ là hệ số tương quan, các số in đậm trên đường chéo là căn bậc hai của AVE. Như vậy khi kiểm tra giá trị phân biệt thay vì so sánh căn bậc hai của AVE với từng hệ số tương quan ta có thể bình phương 2 vế lên và so sánh luôn 2 cột AVE và MSV

Ngoài ra Plugin cũng gợi ý cho ta các chỉ số không đạt và cách cải thiện

CR hiển thị đỏ khi nó nhỏ hơn 0.7

AVE màu đỏ khi nó nhỏ hơn 0.5

MSV màu đỏ khi nó lớn hơn AVE tương ứng

Trong hình minh hoạ thì AVE đang không thoả mãn và phần mềm gợi ý bạn có thể bỏ biến B3 khỏi mô hình để cải thiện nó.

 

Series Navigation<< Biến trung gian và đánh giá vai trò của biến trung gian trong SEM bằng phần mềm AMOSĐa cộng tuyến trong SEM >>