Phép xoay- Rotation

This entry is part 7 of 35 in the series Phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Cập nhật: 04/10/2022 bởi admin0

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Phép xoay- Rotation

Ở đây hiểu là phép xoay 1 hệ trục tọa độ (đưa các trục lệch khỏi phương ban đầu). Đây là 1 phép chuyển hệ trục tọa độ nên cũng có thể coi là 1 phép trích đúng không?

Nhìn hình dưới bạn có thể thấy nếu dùng hệ trục màu xanh thì dữ liệu không thể hiện rõ xu hướng trên 2 trục này, nhưng nếu xoay đi để thành trục màu đỏ thì có thể thấy dữ liệu có xu hướng bám sát 2 trục ấy phải không?

Một số phép xoay

+(1) Varimax: Phương pháp quay trực giao để giảm thiểu số lượng các biến có tải trọng cao trên mỗi nhân tố. Phương pháp này đơn giản hóa việc giải thích các yếu tố.

+(2) Direct Oblimin trực tiếp: Phương pháp quay xiên (không trực giao). Khi delta bằng 0 (giá trị mặc định), các nghiệm là xiên nhất. Khi đồng bằng trở nên tiêu cực hơn, các yếu tố trở nên ít xiên hơn. Để ghi đè delta mặc định là 0, hãy nhập một số nhỏ hơn hoặc bằng 0,8.

+(3) Quartimax: Phương pháp xoay vòng nhằm giảm thiểu số lượng yếu tố cần thiết để giải thích mỗi biến. Phương pháp này đơn giản hóa việc giải thích các biến quan sát.

+(4) Equamax: Phương pháp xoay vòng là sự kết hợp của phương pháp varimax, phương pháp này đơn giản hóa các yếu tố và phương pháp quartimax, đơn giản hóa các biến. Số lượng các biến tải nhiều vào một nhân tố và số lượng nhân tố cần thiết để giải thích một biến được giảm thiểu.

+(5) Promax: Một phép quay xiên, cho phép các yếu tố được tương quan với nhau. Vòng quay này có thể được tính toán nhanh hơn so với vòng quay xiên trực tiếp, vì vậy nó rất hữu ích cho các tập dữ liệu lớn.

Series Navigation<< Phép trích (chiết xuất)- ExtractionCác tiêu chuẩn phân tích nhân tố khám phá EFA trong luận văn ở Việt Nam >>