Phát hiện phương sai sai số thay đổi bằng đồ thị

This entry is part 9 of 21 in the series Khuyết tật mô hình

Cập nhật: 24/11/2021 bởi admin0

Cách đơn giản và trực quan nhất hay được dùng để kiểm tra chính là dùng đồ thị giữa phần dư và giá trị dự đoán của biến phụ thuộc. Nếu muốn co phần dư và giá trị dự đoán lại 1 vùng để dễ vẽ đồ thị người ta thường chuẩn hoá nó.

Cách làm này hết sức tự nhiên, khi mà việc phương sai sai số được kỳ vọng là đồng đều tức là các phần dư phân tán quanh giá trị dự đoán (đường hồi quy) một cách như nhau.

Cách thực hiện trên SPSS như sau

Tại phần hồi quy, mục Plot… ta vẽ đồ thị hư hướng dẫn bên dưới

Nếu kết quả như được thấy phần dư phân tán đều quanh giá trị dự doán, không có quy luật gì thì chưa thể nói OLS vi phạm giả định này

Như đồ thị trên là 1 ví dụ có thể chấp nhận được rằng mô hình của chúng ta không vi phạm giả thuyết phương sai sai số thay đổi. Đồ thị này vẽ biểu đồ phân tán giữ phần du chuẩn hoá và giá trị dự đoán chuẩn hoá

Dưới đây sẽ là 1 số đồ thị thể hiện OLS đã bị vi phạm giả định này

Phần dư và giá trị dự đoán có quan hệ “dường như” kiểu bậc 2

Phần dư này có vẻ bị chặn dưới nhưng không bị chặn trên, có thể là 1 quan hệ bậc 2 (bị bao bởi 1 parabol) không rõ ràng lắm

Một quan hệ có vè như bậc 3 chẳng hạn

 

Series Navigation<< Hiện tượng phương sai sai số thay đổiÝ tưởng của các kiểm định phương sai sai số thay đổi >>