Phân tích biến điều tiết trên SPSS bằng PROCESS macro By Andrew F. Hayes

This entry is part 9 of 20 in the series Hồi quy- Một số vấn đề mở rộng

Cập nhật: 17/02/2022 bởi admin0

Bài viết này có chủ để chính là hướng dẫn phân tích biến điều tiết moderator bằng phần mềm SPSS

Hướng dẫn cài đặt PROCESS macro By Andrew F. Hayes trên SPSS22

Các bản 20,24,… các bạn làm tương tự nhé

Bước 1: Tải file sau về. đây là link ver4: https://drive.google.com/file/d/10wulcYNshtQp9XV43KrVaER5sX3-NJue/view

Bước 2: Giải nén file

Bước 3: Cài theo hướng dẫn bằng hình ảnh bên dưới

Trở đên file .spd trong thư mục vừa được giải nén và nhấn open là xong (Nó nằm trong mục precess for SPSS nhé)

Bước 4. Gọi chương trình

Để gọi chương trình trên ra tính toán các bạn chọn từ menu như hình sau

Series Navigation<< Biến điều tiết- Phần 6: Sống chung với đa cộng tuyếnĐọc thêm: Phân tích đa nhóm với mô hình hồi quy tuyến tính trên SPSS >>

Trang: 1 2 3