Kiểm định trung bình một mẫu (so sánh với 1 số cho trước): One sample t test

One sample t test là bài kiểm tra trùng bình của 1 mẫu , sử dụng không kê t.

Mục đích của kiểm định này là suy diễn so sanh trung bình của 1 tổng thể với 1 giá trị µ0 cho trước.

Giả định của phép kiểm này là mẫu phải có phân phối chuẩn. Tuy nhiên các bài nghiên cứu thường bỏ qua điều này, nên các bạn cứ chạy bình thường nhé!

Sử dụng bộ dữ liệu data22.sav. 1 số thông tin về bộ dữ liệu như sau (Link file ở cuối bài)

+ gồm 200 quan sát là 200 khách hàng

+ các thông tin gồm: giới tính, tuổi, học vấn

+ đo lường mức độ hài lòng về dịch vụ vào tháng 3 và tháng 6 theo thang điểm 10

Bộ dữ liệu sẽ được sử dụng nhiều trong các bài viết thuộc seri này.

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Bài toán

Tính điểm trung bình sự hài lòng vao tháng 3 được kết quả như sau

Nhìn thấy điểm trung bình của mẫu là 7.56. Bay giờ muốn suy luận cho tổng thể, ta thử trả lời 2 câu hỏi sau

  1. Có thể cho rằng trung bình điểm hài lòng là 8 được không
  2. Có thể cho rằng trung bình điểm hài lòng lớn hơn 7 điểm được không?

Để giải quyết bài toán 1 ta thực hiện kiểm định cặp giả thuyết sau

Lấy mức ý nghĩa α. Thực hiệm kiểm định One sample t test.

Nếu sig <α ta bác bỏ H0, ngược lại ta chấp nhận H0

Trong trường hợp này α=0.05, µ0=8

Thực hiên trên SPSS như sau

Bước 1: Analyze > Compare means > One sample t test

Bước 2

Đưa biến cần test, ở đây là HAILONG_T3 vào ô test variable. Trên thực tế tá có thể test nhiều biến cùng lúc

Đưa giá trị µ0 vào ô Test value, ở đây µ0=8

Các lựa chọn khác tạm thời không cần quan tâm

Bước 3: Đọc kết quả

ở đây giá trị sig =0.001 <0.05, như vậy ta bác bỏ H0, như vậy không thể cho rằng điểm hài lòng trung bình tháng 3 là 8 được.

Để giải quyết bài toán 2 ta thực hiện kiểm định cặp giả thuyết sau

Lấy mức ý nghĩa α. Thực hiệm kiểm định One sample t test.

Do phần mềm không tính cho ta giá trị sig của kiểm định này, nhưng nó lại tính cho ta trị thống kê t.

Ta nhớ lại kiến thức thống kê một chút. H0 bị bác bỏ khi tqs >t(k,α), ở đây k là số bậc tự do hiển h=thị ở ô df, chính bằng cỡ mẫu -1 còn αà mức ý nghĩa. Các giá trị t có thể được tra cứu ở link sau: https://vaxidi.com/bang-tinh-san-1-so-phan-phoi

Trong trường hợp này α=0.05, µ0=7

Kết quả cho t=4.406. Tra bảng thì t(199, 0.05)= 1.651. Như vậy tqs nằm trong miền bác bỏ, vậy ta bác bỏ H0 và có thể cho rằng trung điểm hài lòng là trên 7.

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?