Nội dung tài liệu

Cập nhật: 27/11/2021 bởi admin0

+ Tài liệu được biên soạn thiên về kỹ thuật xử lý dữ liệu trên phần mềm. Bên cạnh đó là một số kiến thức thống kê và kinh nghiệm xử lý dữ liệu áp dụng cho các bạn làm luận văn.

+ Tài liệu được biến soạn thành các loạt bài viết theo chủ đề chính (các bạn có thể thấy ở cột  bên trái- với máy tính hoặc bên trên- nếu xem trên smart phone). Bên cạnh đó là nhiều chủ đề phụ

+ Mỗi seri bài viết được lên theo khung sau: Đặt vấn đề/ Nêu ý tưởng >Thao tác phân tích cơ bản > Hướng dẫn đọc kết quả cơ bản >Thao tác nâng cao/ Phân tích sâu > Lưu ý và các thủ thuật > Giải đáp thắc mắc (cập nhật theo yêu cầu bạn đọc) > Hướng dẫn tổng hợp và trình bày kết quả

+ Các bài viết thường được cung cấp kèm với file data mẫu (nhưng không bắt buộc và không phải lúc nào cũng có). Link tải file dữ liệu thường được đặt ở đầu mỗi seri

+ Các bài viết được mình hoạ băng SPSS22 VÀ SPSS26, AMOS24 và SmartPLS3. Lý do có cự không thống nhất là do theo thời gian chúng tôi sẽ cập nhật nội dung chèn vào tài liệu các kiến thức bổ sung. Các kiến thức được biên tập sau có thể dùng trên phiên bản phần mềm mới hơn.

+ Các tập dữ liệu minh hoạ của các bài cạnh nhau không nhất thiết như nhau hay logic. Lý do là có nhiều kiến thức được chèn vào vị trí phù hợp nhưng dữ liệu của bài ngay đằng trước không thể minh hoa kiến thức đó. Thay vào đó chúng tôi cần dùng một bộ dữ liệu khác