Nhập dữ liệu từ Excel vào SPSS

This entry is part 4 of 8 in the series SPSS cơ bản

Cập nhật: 21/12/2021 bởi admin0

Bài viết này chúng tôi hướng dẫn bạn 2 cách nhập dữ liệu từ excel vào SPSS mọi phiên bản

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Nhập dữ liệu lần đầu

Trước tiên bạn cần chuẩn bị 1 file excel với dòng dầu tiên là tên các biến. Từ dòng thứ 2 trở đi chính là dữ liệu được nhập vào

Mở spss lên và làm như sau

Bước 1: chọn File >Open >Data

Bước 2: Tại mục type of file chọn .xls, xlsm

Bước 3: Trỏ đến file excel rồi nhấn open

Nếu file excel có nhiều sheets thì lưu ý chọn đúng sheet data

Cuối cùng nhấn OK ta thu được thành quả

Nhớ nhấn Save để lưu lại nhé

Sửa đổi dữ liệu từ excel

Rất đơn giản, bạn không cần import như cách 1 mà copy rồi paste trực tiêp đè vào file SPSS trên cửa số data view là xong

Series Navigation<< Khai báo biến và mã hoá dữ liệuLàm sạch dữ liệu >>