Vấn đề là khi một tổ chức có chẩn đoán chỉ số chính xác và định kỳ, những thay đổi không phải là đáng báo động. Có những dấu hiệu mà tất cả các CEO nên hiểu là không hiệu quả hoặc báo hiệu có thể bắt đầu quá trình thay đổi:.

1. Tác động tiêu cực đến các chỉ số kinh doanh chính.

2. Tăng mức độ không hài lòng của khách hàng và mất khách hàng (khiếu nại và khiếu nại).

3. Báo cáo không đầy đủ, không chính xác để ra quyết định kịp thời.

4. Tinh thần của người lao động thấp.

5. Thay đổi mạnh mẽ về lợi nhuận.

Ngoài ra, các nhà quản lý có thể thu thập các cảnh báo sớm về các tín hiệu thay đổi bên trong và bên ngoài liên tục được tạo ra bởi:.

Các chỉ số chính:.

Các chỉ số chính là những chỉ số giúp đánh giá xem chúng ta có đang làm điều cần thiết để tạo ra và bảo tồn giá trị của công ty theo thời gian hay không. Chúng ta có thể phân loại chúng thành ba chỉ số:.

  • Các chỉ số hiệu suất chính (KPI). Ví dụ: các công ty chuyên vận chuyển người bằng máy bay, tàu hỏa hoặc xe buýt, có thể xem xét các chỉ số hiệu suất thu nhập trên mỗi km, số dặm đã đi hoặc số lượng hành khách mỗi chuyến đi.
  • Các chỉ số rủi ro chính (KRI). Trong trường hợp một công ty thực hiện các giao dịch ngoại thương khác nhau với các quốc gia khác, rủi ro tỷ giá hối đoái có thể phổ biến. Do đó, cần theo dõi tỷ giá hối đoái của đồng đô la như một dự báo rủi ro (KRI) để xem xét các tác động ngắn hạn. Điều này có thể cung cấp phạm vi quản lý để thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
  • Các chỉ số kiểm soát chính (KCI). Một ví dụ về chỉ số này là số vụ tai nạn nghiêm trọng trong nhà máy, số lượng khiếu nại của khách hàng hoặc giá trị tiền phạt được áp dụng bởi cơ quan có thẩm quyền.

Các chỉ số giá trị của doanh nghiệp.

Cơ quan quản trị doanh nghiệp.

Các cơ quan quản trị doanh nghiệp như Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán và các cuộc họp định kỳ của Giám đốc điều hành, đem đến kỹ năng thực hành tốt do phân tích chuyên môn và kinh nghiệm của những người đứng đầu.

Hệ thống đảm bảo thể chế.

Đảm bảo thể chế như Kiểm toán nội bộ và Kiểm toán viên, liên tục đem đến cơ hội để thực hiện những thay đổi quan trọng cho công ty. Một ví dụ là Kiểm toán nội bộ trong ngân hàng, có thể phát hiện ra các phương tiện để vận hành các tài khoản điện tử như thiết bị, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ đang được phân phối mà không có các biện pháp kiểm soát cần thiết. Điều này có thể dẫn đến gian lận gây bất lợi cho công ty. Một ví dụ khác là làm thế nào quản lý đường dây nóng làm giảm doanh thu của nhân viên, tiết kiệm một khoản tiền đáng kể cho việc tuyển dụng và đào tạo.

Một cách hiệu quả để thay đổi văn hóa trong các tổ chức là giám sát liên tục các chỉ số này và đẩy mạnh giao tiếp với các bên liên quan. Ngoài ra còn có các công cụ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này. Chẩn đoán sức khỏe toàn diện của doanh nghiệp bao gồm các khía cạnh cơ bản liên quan đến chiến lược công ty, mô hình kinh doanh, liên kết quy trình và khả năng hoạt động của tổ chức ở cấp độ công nghệ, con người, tài chính và tiếp cận tài nguyên, quản lý vận hành và hành chính hiệu quả.

Đổi lại, có các cơ chế quan sát và điều chỉnh cụ thể hơn như đánh giá quy trình chiến lược và mô hình kinh doanh khi đối mặt với điều kiện thị trường thay đổi, sử dụng công nghệ để cải thiện đánh giá hiệu suất, đánh giá hệ thống đảm bảo, tỷ lệ hoạt động tài chính và môi trường tổ chức và đánh giá lãnh đạo.

Đại dịch đã phơi bày những công ty không chuẩn bị cho việc chuyển đổi nói chung, có thể là công nghệ, điều chỉnh để thay đổi thói quen của người tiêu dùng, hậu cần phân phối, quy định, biện pháp của chính phủ hoặc cách vận hành doanh nghiệp của họ, trong số rất nhiều lựa chọn.

Một số nhà quản lý coi thay đổi là để cải tiến quy trình hoặc đổi mới là một yêu cầu để cạnh tranh hoặc tạo ra sự bền vững trong doanh nghiệp. Ví dụ, vì những thay đổi công nghệ thường dẫn đến các khoản đầu tư lớn hơn, đôi khi chúng không được đánh giá chính xác và bị hoãn lại “trong một thời gian tốt hơn” không bao giờ đến. Đây là trường hợp của nhiều cửa hàng bách hóa buộc họ phải chuyển sang thương mại điện tử chỉ sau một đêm, tạo ra tác động tiêu cực đến trải nghiệm của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến vị trí của họ trên thị trường. Mặt khác, những công ty có phản ứng tốt với các tác động do thay đổi tạo ra, giờ đây đã đi trước một bước.

Sự thật là tình hình thử nghiệm của đại dịch đang mang lại những bài học tuyệt vời cho các công ty thuộc mọi quy mô và lĩnh vực. Một bài học lâu dài và quan trọng vẫn còn – đó là sự cần thiết của các CEO để có tầm nhìn về các chỉ số kinh doanh chính để thực hiện các hành động cần thiết một cách kịp thời.

By admin