“Ngành bất động sản: Khám phá tiềm năng đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực đầy hứa hẹn này, từ mua bán nhà đất đến cho thuê căn hộ cao cấp. Tìm hiểu ngay để tạo dựng tương lai thành công và ổn định trong thị trường này.”

1. Học ngành Bất động sản ra trường làm gì?

Sau khi tốt nghiệp ngành Bất động sản, sinh viên có thể theo đuổi nhiều công việc khác nhau trong lĩnh vực này. Dưới đây là một số ví dụ về công việc mà người học ngành Bất động sản có thể làm:

a) Nhân viên kinh doanh bất động sản:

Nhân viên kinh doanh bất động sản chịu trách nhiệm tìm kiếm và giới thiệu các căn hộ, nhà ở hoặc tài sản bất động sản khác cho khách hàng. Công việc của họ bao gồm tiếp xúc và tư vấn các khách hàng tiềm năng, thương lượng giá cả và điều khoản hợp đồng, cung cấp thông tin chi tiết về các dự án bất động sản và quản lý quá trình mua bán hoặc cho thuê.

b) Chuyên viên thẩm định giá trị bất động sản:

Chuyên viên thẩm định giá trị bất động sản có nhiệm vụ xác định giá trị của các tài sản bất động sản như căn hộ, nhà ở, đất đai hoặc tòa nhà thương mại. Họ sử dụng các phương pháp và quy trình thẩm định giá để đưa ra các báo cáo và đánh giá chính xác về giá trị của tài sản.

c) Acquisitions Analyst:

Chuyên viên phân tích mua lại (Acquisitions Analyst) làm việc trong các công ty bất động sản và có nhiệm vụ nghiên cứu và phân tích các cơ hội mua lại tài sản bất động sản. Họ thu thập thông tin về thị trường, tiềm năng sinh lời và rủi ro của từng dự án để đưa ra quyết định mua lại.

2. Ngành Bất động sản học khối nào?

Ngành Bất động sản thuộc vào khối Kinh tế – Quản lý doanh nghiệp. Sinh viên học ngành này sẽ được tiếp cận với kiến thức về kinh tế, quản lý, marketing, pháp luật và quy hoạch xây dựng.

Các môn học cơ bản trong ngành Bất động sản:

 • Kinh tế căn bản
 • Quản trị kinh doanh
 • Quản lý dự án
 • Pháp luật đất đai
 • Quy hoạch xây dựng
 • Thẩm định giá trị bất động sản
 • Marketing bất động sản

3. Ngành Bất động sản học trường nào?

3. Ngành Bất động sản học trường nào?

Có nhiều trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam cung cấp chương trình học ngành Bất động sản. Dưới đây là một số trường nổi tiếng:

a) Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM):

 • Khoa Kinh tế – Luật, Trường ĐH Kinh tế Luật.
 • Khoa Quản lý xây dựng, Trường ĐH Xây dựng.

b) Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG-HN):

 • Khoa Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế.
 • Khoa Quản lý xây dựng, Trường ĐH Xây dựng.

c) Học viện Tài chính:

 • Bộ môn Bất động sản và quản lý đô thị.

4. Ngành bất Động sản lương bao nhiêu?

Mức lương trong ngành Bất động sản phụ thuộc vào vị trí công việc, kinh nghiệm và quy mô của công ty. Dưới đây là một số con số tham khảo về mức lương trung bình:

 • Nhân viên kinh doanh bất động sản: khoảng 8-15 triệu VND/tháng.
 • Chuyên viên thẩm định giá trị bất động sản: khoảng 10-20 triệu VND/tháng.
 • Acquisitions Analyst: khoảng 15-30 triệu VND/tháng.

Lưu ý rằng các con số này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo từng trường hợp cụ thể.

5. Nhân viên kinh doanh bất động sản

5. Nhân viên kinh doanh bất động sản

Mô tả công việc

Nhân viên kinh doanh bất động sản là người chịu trách nhiệm tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng để bán hoặc cho thuê các căn hộ, nhà ở, văn phòng hoặc mảnh đất. Công việc của họ bao gồm tìm hiểu thị trường, xác định nhu cầu của khách hàng, tư vấn và giới thiệu các sản phẩm bất động sản phù hợp.

Yêu cầu và kỹ năng

– Có kiến thức về lĩnh vực bất động sản và quy trình giao dịch.
– Kỹ năng giao tiếp tốt để làm việc với khách hàng và các bên liên quan.
– Khả năng thuyết phục và đàm phán để chiến thắng trong các giao dịch.
– Sự tỉ mỉ và sắp xếp công việc để theo dõi thông tin liên quan đến các giao dịch.

6. Chuyên viên thẩm định giá trị bất động sản

6. Chuyên viên thẩm định giá trị bất động sản

Mô tả công việc

Chuyên viên thẩm định giá trị bất động sản là người có nhiệm vụ xác định giá trị của các tài sản bất động sản như căn hộ, nhà ở, văn phòng hoặc mảnh đất. Công việc của họ bao gồm khảo sát và thu thập thông tin về tài sản, phân tích dữ liệu thị trường và các yếu tố khác để đưa ra mức giá hợp lý.

Yêu cầu và kỹ năng

– Kiến thức về quy trình thẩm định giá trị bất động sản.
– Kỹ năng phân tích dữ liệu và hiểu biết về thị trường bất động sản.
– Sự tỉ mỉ và chính xác trong việc thu thập thông tin và phân tích.
– Khả năng sử dụng các công cụ và phần mềm liên quan để hỗ trợ công việc.

7. Acquisitions Analyst: Chuyên viên phân tích mua lại

Mô tả công việc

Chuyên viên phân tích mua lại là người chịu trách nhiệm nghiên cứu và đánh giá các cơ hội mua lại tài sản bất động sản. Công việc của họ bao gồm thu thập thông tin về các tài sản tiềm năng, phân tích tài chính và thị trường để đưa ra quyết định mua lại.

Yêu cầu và kỹ năng

– Kiến thức về quy trình mua lại tài sản bất động sản.
– Kỹ năng phân tích tài chính và hiểu biết về thị trường bất động sản.
– Khả năng làm việc với số liệu và dữ liệu phức tạp.
– Sự tỉ mỉ và sắp xếp công việc để hoàn thành các quy trình mua lại.

8. Asset manager: Quản lý tài sản

Mô tả công việc

Quản lý tài sản là người có nhiệm vụ quản lý các tài sản bất động sản của một tổ chức hoặc cá nhân. Công việc của họ bao gồm theo dõi hiệu suất của các tài sản, đưa ra các chiến lược quản lý, thu thập thu nhập từ cho thuê và duy trì giá trị của các tài sản.

Yêu cầu và kỹ năng

– Kiến thức về quản lý bất động sản và các yếu tố liên quan.
– Kỹ năng phân tích dữ liệu và hiểu biết về thị trường bất động sản.
– Khả năng lập kế hoạch và quản lý tài sản theo chiến lược.
– Sự tỉ mỉ và sắp xếp công việc để theo dõi hiệu suất và thu nhập của các tài sản.

9. Leasing Agent: Đại lý cho thuê

Mô tả công việc

Đại lý cho thuê là người chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng và giới thiệu các căn hộ, nhà ở hoặc văn phòng cho thuê. Công việc của họ bao gồm xác định nhu cầu của khách hàng, tham gia vào quá trình đàm phán hợp đồng thuê và cung cấp thông tin về các tiện ích và điều khoản liên quan.

Yêu cầu và kỹ năng

– Kiến thức về thị trường cho thuê bất động sản.
– Kỹ năng giao tiếp tốt để làm việc với khách hàng.
– Khả năng thuyết phục và đàm phán để hoàn thành giao dịch.
– Sự tỉ mỉ trong việc theo dõi thông tin liên quan đến các căn hộ, nhà ở hoặc văn phòng cho thuê.

10. Mortgage Broker: Môi giới thế chấp

Mô tả công việc

Môi giới thế chấp là người chịu trách nhiệm giúp khách hàng tìm kiếm và đạt được khoản vay thế chấp để mua bất động sản. Công việc của họ bao gồm tư vấn khách hàng về các sản phẩm thế chấp, thu thập thông tin tài chính và xử lý hồ sơ vay.

Yêu cầu và kỹ năng

– Kiến thức về quy trình vay thế chấp và các sản phẩm liên quan.
– Kỹ năng giao tiếp tốt để làm việc với khách hàng và các tổ chức tài chính.
– Khả năng phân tích dữ liệu và hiểu biết về các yếu tố liên quan đến việc xét duyệt khoản vay.
– Sự tỉ mỉ trong việc theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ.

11. Tổng quan mức lương ngành Bất động sản

Mức lương trung bình

Theo thống kê, mức lương trung bình của ngành Bất động sản ở Việt Nam dao động từ 10 triệu đến 30 triệu VND mỗi tháng, tuỳ thuộc vào vị trí công việc và kinh nghiệm của nhân viên. Các vị trí quản lý và chuyên gia thường có mức lương cao hơn so với các vị trí khác.

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức lương

– Vị trí công việc: Những vị trí quản lý và chuyên gia thường có mức lương cao hơn so với các vị trí khác.
– Kinh nghiệm: Mức lương thường tăng theo kinh nghiệm làm việc trong ngành.
– Địa điểm làm việc: Mức lương có thể khác nhau giữa các thành phố và khu vực khác nhau.
– Công ty: Kích cỡ và uy tín của công ty cũng có thể ảnh hưởng đến mức lương của nhân viên.

Tóm lại

Ngành Bất động sản cung cấp nhiều cơ hội nghề nghiệp cho những người quan tâm đến lĩnh vực này. Từ việc kinh doanh bất động sản, thẩm định giá trị, phân tích mua lại, quản lý tài sản, cho thuê và môi giới thế chấp, đến tổng quan về mức lương trong ngành, có rất nhiều lựa chọn cho những ai muốn tham gia vào ngành này. Yêu cầu và kỹ năng cần thiết bao gồm kiến thức về lĩnh vực, kỹ năng giao tiếp, phân tích dữ liệu và sự tỉ mỉ trong công việc. Mức lương trong ngành Bất động sản dao động tùy thuộc vào vị trí công việc, kinh nghiệm, địa điểm làm việc và công ty.

Ngành bất động sản đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh lớn. Tuy nhiên, cần có sự quản lí chặt chẽ để tránh các rủi ro tiềm ẩn và đảm bảo sự bền vững của thị trường. Các nhà đầu tư và người tiêu dùng cần có kiến thức và thông tin đầy đủ để làm quyết định thông minh trong lĩnh vực này.
https://www.youtube.com/watch?v=J8fjzaxmffo&pp=ygUabmfDoG5oIGLhuqV0IMSR4buZbmcgc-G6o24%3D

By admin