Một thang đo mà các đáp án rất đồng nhất, thể hiện sự nhất quán cao nhưng tại sao kiểm tra hệ số cronbach’s alpha vẫn không đạt?

This entry is part 10 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 27/08/2022 bởi admin0

Câu hỏi: Một thang đo mà các đáp an rất đồng nhất, thể hiện sự nhất quán cao nhưng tại sao kiểm tra hệ số cronbach’s alpha vẫn không đạt?

Trả lời:

Đây là chuyện không hiếm gặp

Ví dụ bạn sử dụng bộ câu hỏi thang likert, các đáp án toàn 4 với 5. Trường hợp này là do thang đo của bạn không có tính phân hoá, vì bạn thiết kế thang điểm 5 nhưng các đáp án chỉ 4-5 thì không khác gì thang điểm 2.

Giải pháp là gì?

Khi khảo sát, nếu phát hiện tình trạng này thì phải đổi thang đo sang  nhiều câp hơn, như 7, 9 hoặc 10 câp (hoặc hơn) để các đáp án phân hoá rõ ràng

Series Navigation<< Khi nào tôi nên phân tích Cronbach’s Alpha?Lỗi không xuất hiện bảng KMO and Bartlett’s Test và thông báo “This matrix is not positive definite” >>