Model fit và cách hiển thị nhanh giá trị của model fit ở góc màn hình

This entry is part 2 of 22 in the series Mô hình SEM trên phần mềm AMOS

Cập nhật: 30/10/2021 bởi admin0

Để đánh giá độ tương thích của mô hình và dữ liệu ta dùng các chỉ số trong mục model fit. Các chỉ số này có thể được xem đầy đủ ở output.

Thực tế ta không quan tâm đến tất cả chúng mà chúng ta chỉ quan tâm đến 1 số chỉ số “ưa thích”. Nói là ưa thích vì sau khi tìm tiếp cận với nhiều tài liệu thì có vẻ nhưng mỗi khu vực lại dùng 1 nhóm chỉ số khác nhau để đánh giá.

Với Việt Nam mình thất có 2 nhóm hay được dùng như sau

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Các bài khoảng 3 năm về trước dùng bộ tiêu chuẩn

Cmin/df <3

Cfi>0.9

Gfi> 0.9

Tli>0.9

Rmsea <0.8

Một số còn quan tâm đến các chỉ số khác như nfi, agfi,….

Dạo gần đây, do chỉ số gfi nhạy cảm với cỡ mẫu nên nhiêu bài, kể cả nước ngoài hạ tiêu chuẩn này xuông 0.8 hoặc bỏ luôn nó đi. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các chỉ số này trên google và các chỉ so dưa thích sử dung, uu hay nhược điểm của nó trên các diễn đàn thống kê (giờ có google dịch rồi nên cũng khá tiện)

Các bài gần đây

1 bộ model fit khác được ưa thích sử dụng gần đây, được tính toán bằng plugin Model fit measure từ bản amos 24 (tất nhiên là do người viết lập trình thôi) với nhiều khoảng tiêu chuẩn hơn cho các bạn đánh giá. Các bạn có thể tham khảo và trích dẫn linh hoạt

Cutoff Criteria*

Measure Terrible Acceptable Excellent
CMIN/DF > 5 > 3 > 1
CFI <0.90 <0.95 >0.95
SRMR >0.10 >0.08 <0.08
RMSEA >0.08 >0.06 <0.06
PClose <0.01 <0.05 >0.05

*Note: Hu and Bentler (1999, “Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives”) recommend combinations of measures. Personally, I prefer a combination of CFI>0.95 and SRMR<0.08. To further solidify evidence, add the RMSEA<0.06.

**If you would like to cite this tool directly, please use the following: Gaskin, J. & Lim, J. (2016), “Model Fit Measures”, AMOS Plugin. Gaskination’s StatWiki.

Xem nhanh model fit

Khi chạy mô hình nhiều lần, đặc biệt nếu các bạn loay hoay sửa dữ liệu và muốn xem nhanh các chỉ số quan tâm thì có thể dãn luôn các marco này vào góc màn hình băng tính năng title trong amos

1 số chỉ số hay được dùng, bạn có thể copy ở đây. Không nhất thiết phải để môi chỉ số 1 dòng, mà có thể đưa chúng về một dòng, nhó cách ra cho dễ xem hay thêm dấu = vào cho dễ hiểu. Để trích các chỉ số khác các bạn tự viết cú pháp nhé, cũng không khó phải không

\cmindf Chisquare/df

\rmsea Rmsea

\cfi Cfi

\gfi Gfi

\tli Tli

\p P

\RMR RMR

\pclose PCLOSE

\df Df

\cmin Chisquare

Ví dụ muốn xem nhanh chỉ so Rmsea và Cfi của môt mô hình ta chỉ cần dán dòng sau vào

Rmsea = \rmsea và Cfi = \cfi

Minh hoạ hình ảnh như sau

Bước 1:

Nhân vào nút title

Bước 2

Chọn 1 khoảng trống trên mô hình, click vào dán nội dung ấy vào. Ở đây bạn có thể căn lề, chọn font chữ, size chữ,……

Nếu là xong rồi mà không đúng bạn có thể nhẫn vào để sửa lại. Xoá đi hoặc kéo ra chỗ khác dễ xem hơn. Các thao tác đã được đề cập trong loạt và về Amos ở trước

Được kết quả như hình vẽ

Bước 3

Sau khi tính toán tác có thể click vào nút view the output path deagram để xem ngay trên màn hình khi tính toán

 

Series Navigation<< Giới thiệu nội dung loạt bài viết về Mô hình SEM trên phần mềm AMOSKhái niệm biến tiềm ẩn >>