Mô tả các cụm thu được

This entry is part 7 of 9 in the series Phân tích cụm- Cluster

Sau khi đã thu được các cụm (nhóm) từ thủ tục phân cụm chúng ta có thể tiến hành mô tả/ so sánh các cụm này bằng các thủ tục như thống kê mô tả, phân tích phương sai,.... để tìm được các tính chất đẵc trưng của các phần tử trong cụm. Các tính chất này phải có yêu cầu đó là dễ nhận biết, dễ phân biệt các nhóm với nhau. Thông thường nhiều bài tập hay yêu cầu các bạn sử dụng lại chính các biến vừa dùng để phân cụm để mô tả lại về các cụm. Điều này có thể có ý nghĩa về mặt thực hành nhưng không có ý nghĩa thực tiễn

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?

Trang: 1 2 3 4