Minh hoạ bài toán phân tích Probit trên SPSS

This entry is part 3 of 5 in the series Probit Analysis

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Bài toán

Một công ty bán lẻ tiến hành một thử nghiệm để kiểm tra tác động của các chương trình khuyến mại khác nhau (trong đó khuyến mại là chương trình giảm giá bán lẻ) qua 3 kênh trực tuyến, catalogue và tại cửa hàng.

Dữ liệu được tổng hợp lại trong bộ data đính kèm ở cuối bài viết này

Giải thích ý nghĩa các trường dữ liệu.

Ví dụ với dòng số 1

+ site = online cho biết đây là kênh bán hàng online

+ value =15 cho biết đây là các khách hàng đã được đề nghĩ giảm giá 15%

+ n=36 cho biết rằng có 36 khách hàng online đã được đề nghị giảm giá 15%

+ res=2 cho biết trong số 36 người nói trên thì chỉ có 2 người nói rằng “OK, tôi sẽ mua hàng”

Như vậy biến số được thử nghiệm ở đây chính là value (mức độ giảm giá) xem nó tác động như thế nào. Nhìn vào bộ dữ liệu kia có thể thấy nó là bộ dữ liệu đã được tổng hơp lại (là một bộ dữ liệu thứ cấp). Ví dụ như từ 36 quan sát bạn đầu dữ liệu đã được tổng hợp lại còn 1 dòng thứ 1. Cách tạo ra bộ dữ liệu này sẽ được đề cập trong bài viết sau.

Thủ tục phân tích trên SPSS

Bài viết mình hoạ trên SPSS26

Bước 1: Chọn thủ tục thống kê Probit

Bước 2: Đưa các biến vào các hộp kiểm

Cách thức đưa tương tự như hình bên dưới, có thể được giải thích thêm như sau

+ Model chọn Logit hay Probit thì không khác biết về ý nghĩa. Các bạn có thể xem lại ở đây: https://vaxidi.com/mo-dau-ve-hoi-quy-nhi-phan-binary-logistic. Trong ví dụ này mình sẽ minh hoạ hàm logit để sẽ có các đối chiếu với phân tích hồi quy nhị phân trong bài sau

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?

Trang: 1 2 3