Lựa chọn quan sát với menu Select Case

This entry is part 6 of 8 in the series SPSS cơ bản

Cập nhật: 17/12/2021 bởi admin0

Bài viết này mình sẽ giới thiệu một số lệnh làm việc với dữ liệu trong menu Select Case

Trước tiên ta chọn Data -> Select case

E:\a\8.PNG

Ở mục “Select “, mặc định phần mềm để All Case nghĩa là chọn tất cả các quan sát

Với lựa chọn thứ 2, “If condition is satisfied” nghĩa là “Nếu điều kiện được thỏa mãn”

Nhấn tiếp vào If….

Tại đây hiện ra cửa số cho phép ta gõ các điều kiện vào E:\a\9.PNG

Ta có thể gõ các phép toán số học, logic từ bàn phím hoặc từ bàn phím phụ trên cửa sổ.

Một số phép toán được lý hiệu như sau

Ví dụ

  • Chọn các quan sát mà X2=4 : X2=4
  • Chọn các quan sát mà X2 <=3: X2<=3
  • Chọn các quan sát mà X2 khác 1: X2~=1
  • Chọn các quan sát mà X2=1 và X3=2: X2=1 & X3=2
  • Chọn các quan sát mà X1=2 hoặc X3 khác 4: X1=2 | X3~=4
  • Chọn các quan sát mà X4+X5>9: X4+X5>9

Các bạn tự tìm hiểu thêm nhé

Lựa chọn 3 cho phép chúng ta tạo ra 1 bộ số liệu ngẫu nhiên

Nhấn vào sample…

Lựa chọn đầu cho chúng ta lây ngẫu nhiên 1 số lượng quan sát theo tỷ lệ %. Ví dụ muốn lấy 60% số quan sát ngẫu nhiên thì ta điền như hình

Lựa chọn thứ 2 nghĩa là :Loại trừ ….. dòng từ …. Dòng đầu tiên. Ví dụ cần bở ngẫu nhiên 20 dòng trong số 50 dòng đầu thì điền như hình

Lựa chọn thứ tư

Nhấn vào Range…

Ví dụ ta muốn giữ lại các dong 34 đến 70 thì điền như hình

Lựa chọn Output

Mặc định sẽ là lựa chọn 1, loại bỏ đi các quan sát không được chọn, các bạn sẽ thấy các quan sat này bị gạch đi ở ô số thứ tự

Lựa chọn 2, phần mềm sẽ copy các dòng được chọn sang bộ dữ liệu mới

Lựa chọn 3, phần mềm sẽ xóa luôn các quan sát không được chọn ngay trên bộ data gốc (data hiện tại)

 

Series Navigation<< Làm sạch dữ liệuĐưa output SPSS vào bài viết >>