Lựa chọn mô hình- sự có mặt của các biến không cần thiết

This entry is part 18 of 29 in the series Hồi quy tuyến tính

Chúng ta mong muốn xây dựng được 1 mô hình hồi quy càng đơn giản (ít biến độc lập) càng tốt. Nhưng mong muốn mô hình có tính giải thích càng tốt càng tốt (R bình phương càng cao càng tốt)

Đối khi các bạn sẽ gặp các mô hình mà hơn kém nhau 1 số biến được đưa vào mô hình nhưng R bình phương hơn kém nhau không đáng kể, thậm chí là bằng nhau và biến nào cũng có ý nghĩa thống kê khiến ta không biết bỏ biến nào ra

 

còn nữa ...

Để xem tiếp các nội dung bên dưới bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền đọc tương ứng.

Nếu chưa có tài khoản hãy nhấn  ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP nếu bạn đã có tài khoản.

Đăng ký | Quên mật khẩu?