Lỗi không xuất hiện bảng KMO and Bartlett’s Test và thông báo “This matrix is not positive definite”

This entry is part 11 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 27/08/2022 bởi admin0

Lỗi này được dịch nôm na ra là Ma trận không xác định dương.

Ở đây mình sẽ nêu ra 2 nguyên nhân thường gặp và cách khắc phục nhé.

Ngoài việc bạn không tích vào thống kê KMO khi chạy thì không nói làm gì. Tuy nhiên nếu tích rồi mà vẫn dính lỗi thì có thể là

Nội dung chính (Nếu bạn chưa đăng nhập, nhiều nội dung có thể đã bị ẩn đi)

Trường hợp 1

Bạn fake data và copy nguyên 1 biến sang làm biến khác (hoặc chỉ sửa đi có 1-2 chỗ thôi nên chưa đủ mạnh). Trường hợp này khắc phục như thế nào thì các bạn tự biết rồi nhé

Trường hợp 2

Nếu không có 2 biến nào như vậy mà vẫn dính lỗi thì chắc chắn là phải “thay đổi data”

Bạn có thể thay đổi bằng cách

+ Sửa data

+  Thêm/ bỏ đi các quan sát (tăng/ giảm mẫu)

+ Bỏ bớt đi biến quan sát

Để biết phải bỏ cai gì hay sửa ở đâu thì các bạn có thể chạy EFA từ ít biến và tăng dần lên. Đến thì thêm biến nào vào mà dính lỗi là biết ngay nguyên nhân từ đâu. Từ đó có cách khắc phục phù hợp nhé!

Series Navigation<< Một thang đo mà các đáp án rất đồng nhất, thể hiện sự nhất quán cao nhưng tại sao kiểm tra hệ số cronbach’s alpha vẫn không đạt?Gặp hiện tượng hệ số KMO nhỏ hơn 0.5 (KMO<05) thì phải làm sao? >>