Lỗi không mở được file dữ liệu SPSS

This entry is part 3 of 30 in the series Giải đáp thực hành SPSS

Cập nhật: 27/08/2022 bởi admin0

Bạn hãy thử khắc phục bằng 2 cách sau

Cách 1:

Mở phần mềm lên trước, sau đó chọn File > Open >Data > Trỏ đến file cần mở

Cách 2:

Điều này hay bị ở 1 số phần mềm cũ, khi đường dẫn đến file chứa kỹ tự đặc biệt (tiếng Việt có dấu) là 1 trường hợp

+ Ví dụ file data các bạn đặt là “dữ liệu”. Vậy hãy đối tên nó thành “du lieu”

+ Ví dụ thư mục đặt file là “luận văn”. Khi này hãy copy data ra chỗ khác hoặc đổi tên thư mục mẹ thành “luan van” là được nhé

Series Navigation<< Cách thức gửi, nội dung hỗ trợ và nhận giải đápCách chuyển dữ liệu từ file SPSS lên Excel >>