Lập bảng hỏi trên Google Docs

This entry is part 1 of 2 in the series Google Docs

Cập nhật: 11/09/2021 bởi admin0

Chỉ cần gõ từ khoá “Lập bảng hỏi trên Google Docs” là các bạn đã có rất nhiều hướng dẫn, các bạn có thể tự tìm hiểu

Trong bài viết này mình chỉ lưu ý các bạn một số thao tác trong viễc thiết kê bảng hỏi sao cho khi xử lý đỡ cực thôi nhé

Series NavigationLàm khảo sát chéo >>